Đẳng cấp xây dựng mới khi mua căn hộ đầu tư

Việc làm và thất nghiệp ở Đức tiếp tục phát triển thuận lợi vào tháng 3 năm 2011. Theo báo cáo của Văn phòng Thống kê Liên bang (Destatis), số người có việc làm sống ở Đức là 40,48 triệu người, cao hơn nửa triệu so với một năm trước. 2,73 triệu người thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp do đó đã giảm xuống 6,5% vào tháng 3 năm 2011.

https://mydinhpearl.net.vn/

Theo kết quả sơ bộ từ tài khoản việc làm, số người có việc làm đã tăng 561.000 hay 1,4% trong tháng 3 năm 2011 so với tháng 3 năm 2010. So với tháng trước của tháng 2, số người có việc làm đã tăng trong tháng 3 năm 2011 bởi 153.000 người hay 0,4%. Sự gia tăng này là kết quả của cả ảnh hưởng kinh tế và theo mùa. Điều chỉnh theo mùa, số người có việc làm tăng 39.000 trong tháng 3 năm 2011 so với tháng trước (+ 0,1%).

Ngoài cách tính toán đầu tiên về việc làm cho tháng báo cáo tháng 3 năm 2011, kết quả hàng tháng được công bố trước đó cho việc làm cho năm 2010 và các tháng 1 và tháng 2 năm 2011 đã được tính toán lại. Đối với mục đích này, tất cả các nguồn thống kê việc làm mới có sẵn đã được đánh giá. Việc tính toán lại kết quả hàng tháng dẫn đến tỷ lệ thay đổi so với năm trước chỉ chênh lệch một chút trong các tháng của tháng 1 và tháng 2 năm 2011 – tối đa 0,1 điểm phần trăm ở cấp độ kinh tế vĩ mô – so với mức tính toán trước đó.

Kể từ tháng 3 năm 2011, Văn phòng Thống kê Liên bang đang mở rộng thông cáo báo chí hàng tháng về thị trường lao động để bao gồm các kết quả về mức độ và sự phát triển của thất nghiệp từ cuộc khảo sát lực lượng lao động. Kết quả ban đầu cho thấy tổng cộng 2,73 triệu người thất nghiệp vào tháng 3/2011. Điều này tương ứng với tỷ lệ thất nghiệp là 6,5%. So với tình hình một năm trước – vào tháng 3 năm 2010 – số người thất nghiệp giảm đáng kể là 490.000 người hoặc 15,3%.
So với tháng trước của tháng 2, số người thất nghiệp giảm 30.000, tương ứng với mức giảm tương đối 1,1%. Điều chỉnh theo ảnh hưởng theo mùa (ước tính xu hướng), thất nghiệp cũng giảm 20.000 người hoặc 1,2% trong tháng 3 năm 2011 so với tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh là 6,3%.

Những người trẻ tuổi từ 15 đến 24 bị ảnh hưởng đặc biệt bởi tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế trên thị trường việc làm. Một năm trước, vào tháng 3 năm 2010, tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh cho nhóm tuổi này là 10,8%. Bây giờ nó được hưởng lợi nhiều hơn từ sự tăng trưởng kinh tế, bởi vì vào tháng 3 năm 2011, tỷ lệ này đã giảm khoảng 24%. Ngược lại, hạn ngạch điều chỉnh của những người từ 15 đến 74 tuổi chỉ giảm khoảng 15%. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh cho những người trẻ tuổi (8.2%) vào tháng 2 năm 2011 vẫn cao hơn đáng kể so với tỷ lệ điều chỉnh của những người từ 15 đến 74 tuổi là 6,3%.

Ghi chú phương pháp luận:
Người thất nghiệp được tính trong khảo sát lực lượng lao động theo khái niệm tình trạng việc làm của Tổ chức Lao động Quốc tế và không được đánh đồng với người thất nghiệp đã đăng ký.
Số lượng người có việc làm từ các tài khoản việc làm và từ khảo sát lực lượng lao động khác nhau. Ngoài sự khác biệt về định nghĩa, những sai lệch này chủ yếu là do các phương pháp và thủ tục khác nhau được sử dụng trong hai thống kê. Tài khoản việc làm ước tính tổng số người có việc làm sử dụng tất cả các nguồn có sẵn (hiện tại khoảng 50 nguồn). Khảo sát lực lượng lao động là khảo sát hộ gia đình (hiện được tích hợp trong điều tra vi mô), được thực hiện hàng năm cho một phần trăm dân số ở Đức và được hài hòa trên toàn EU. Số người có việc làm trong khảo sát lực lượng lao động thấp hơn trong tài khoản việc làm, vì kinh nghiệm cho thấy các cuộc điều tra hộ gia đình có vấn đề khi ghi lại đầy đủ ngay cả những công việc nhỏ – ví dụ, học sinh và sinh viên. Theo định nghĩa quốc tế, các hoạt động như vậy cũng được coi là việc làm có lợi. Trong Hệ thống thống kê châu Âu, kết quả khảo sát lực lượng lao động được sử dụng làm cơ sở để tính tỷ lệ thất nghiệp.

Kết quả hàng năm và kết quả hàng tháng hơn nữa có thể được gọi lên Internet. Tại thời điểm này, cũng có thông tin phương pháp chi tiết về tính toán tỷ lệ thất nghiệp và ước tính kết quả điều chỉnh, được chuyển đổi trong tháng báo cáo này.

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN BẢNG GIÁ VÀ CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT THÁNG 02/ 2022
091 82 82 141– 0978 109 429
- Bảng giá cập nhật 24/7 mới nhất
- Chương trình ưu đãi mới nhất
- Danh sách những căn hộ đẹp nhất
ĐĂNG KÝ
Cam kết bảo mật thông tin khách hàng*
close-link