Điều gì khiến khách hàng sẽ quan tâm đến giá trị thực

Kế hoạch và thông báo của các bên và liên minh có thể hiểu được về chính sách nhà ở và cho thuê dưới sự xem xét kỹ lưỡng https://mydinhpearl.net.vn/
Các bên hoặc các liên minh có thể hiểu được của CDU / CSU và FDP, SPD và Bündni 90 / Die Grünen hoặc CDU / CSU và SPD sẽ làm gì để chống lại việc thuê nhà, thiếu nhà ở hoặc bất công trong luật thuê nhà? Những người thuê nhà có thể mong đợi gì sau cuộc bầu cử Bundestag, họ phải chuẩn bị những gì?

Hiệp hội Người thuê nhà Đức (DMB) đã kiểm tra các lời hứa và thông báo của các bên trong các chương trình bầu cử của họ và đánh giá câu trả lời của các nhà lãnh đạo đảng đối với 11 câu hỏi của DMB.

 

Kết luận: Nếu các bên đứng bên cạnh họ sau cuộc bầu cử, tiền thuê lại sẽ bị hạn chế, trợ cấp nhà ở và tài trợ công cho cải tạo tòa nhà hiệu quả năng lượng sẽ được cải thiện. Những cải cách này đi sâu đến chi tiết như thế nào, liệu sẽ có những thay đổi bổ sung trong luật thuê nhà hay luật môi giới, việc xây dựng nhà ở nên được kích thích và căn hộ phù hợp với người cao tuổi như thế nào tùy thuộc vào câu hỏi liệu đen-vàng hay đỏ-xanh hay đen Màu đỏ chiếm đa số sau cuộc bầu cử liên bang 2013.

 

1. Giới hạn cho thuê lại (thuê phanh)

CDU / CSU và FDP: CDU / CSU muốn cung cấp cho các quốc gia liên bang cơ hội quyết định phanh giá cho thuê ở các khu vực (thành phố) với yêu cầu nhà ở tăng. FDP chống lại giới hạn về giá thuê.
Xác suất thực hiện: cao – CDU / CSU sẽ có thể thắng thế với phanh thuê “nhỏ” này.

SPD và Bündni 90 / Die Grünen: Cả hai bên đều muốn giới hạn tiền thuê lại ở mức 10% so với giá thuê tương đương tại địa phương – SPD ở khắp mọi nơi ở Đức, Bündni 90 / Die Grünen muốn ủy quyền cho các quốc gia liên bang giới hạn tình trạng thiếu nhà ở.
Xác suất thực hiện: chắc chắn – không rõ ràng, dù là trên toàn quốc hay chỉ ở các thành phố riêng lẻ.

CDU / CSU và SPD: Cả hai bên đều muốn giới hạn giá cho thuê.
Xác suất thực hiện: chắc chắn – không rõ ràng, dù là trên toàn quốc hay chỉ ở các thành phố riêng lẻ.
2. Cải thiện luật thuê nhà, lấy lại sự xấu đi

CDU / CSU và FDP: Các đối tác liên minh đồng ý. Sự xuống cấp của Đạo luật sửa đổi luật thuê nhà vẫn còn. Không có cải tiến cần thiết từ quan điểm của người thuê nhà được lên kế hoạch.
Xác suất thực hiện: không có.

SPD và Bündni 90 / Die Grünen: Cả hai bên tuyên bố rằng họ sẽ đảo ngược những suy thoái đã có hiệu lực kể từ tháng 5 năm 2013, như loại trừ giảm tiền thuê để hiện đại hóa liên quan đến năng lượng hoặc dễ dàng hơn trong việc sa thải và sơ tán. Cả hai bên đều muốn giảm giới hạn giới hạn xuống 15% trong 4 năm để tăng tiền thuê trong các khoản thuê hiện có và bao gồm tất cả các hợp đồng hoặc những hợp đồng trong 10 năm qua trong tiền thuê so sánh. Ngoài ra, nguyên tắc gọi là nên được thực hiện trong luật môi giới. Các quy định về tăng tiền thuê phải được thắt chặt và không gian sống thực tế sẽ trở thành cơ sở cho việc tăng tiền thuê và hóa đơn chi phí hoạt động.
Xác suất thực hiện: chắc chắn – đỏ-xanh hoàn toàn đồng ý ở đây.

CDU / CSU và SPD: Cho đến nay vẫn chưa có thỏa thuận nào giữa các đối tác liên minh có thể. CDU / CSU từ chối thay đổi. SPD muốn đảo ngược sự xuống cấp trong luật thuê nhà và quyết định cải tiến.
Xác suất thực hiện: mở.
3. Tăng trợ cấp nhà ở và giới thiệu lại chi phí sưởi ấm và một thành phần chi phí năng lượng

CDU / CSU và FDP: CDU / CSU muốn tăng lợi ích nhà ở và điều chỉnh theo sự phát triển của giá thuê hiện có. FDP cam kết tài trợ cho chủ đề trên mạng (lợi ích nhà ở), nhưng vẫn còn mơ hồ. Không có câu hỏi về chi phí sưởi ấm hoặc các thành phần chi phí năng lượng cho một trong hai bên.
Xác suất thực hiện: trung bình – chỉ có một cải cách trợ cấp nhà ở nhỏ có khả năng, mà không bao gồm chi phí sưởi ấm và năng lượng.

SPD và Alliance 90 / The Greens: Cả hai bên đều muốn tăng lợi ích nhà ở và giới thiệu lại “trợ cấp chi phí sưởi ấm”. Greens cũng muốn cấp trợ cấp khí hậu.
Xác suất thực hiện: chắc chắn.

CDU / CSU và SPD: Việc tăng trợ cấp nhà ở thuần túy nên an toàn ở đây. Tuy nhiên, liệu thành phần chi phí sưởi ấm sẽ được giới thiệu lại có thể là một vấn đề gây tranh cãi của liên minh này.
Xác suất thực hiện: trung bình đến cao.
4. Tăng kinh phí cho cải tạo tòa nhà hiệu quả năng lượng – phân phối chi phí hiện đại hóa một cách công bằng

CDU / CSU và FDP: Không có kế hoạch tăng trợ cấp, ví dụ như đối với chương trình cải tạo tòa nhà CO2, cũng như không có thay đổi nào theo luật thuê nhà đối với các lựa chọn tăng tiền thuê hiện tại (11% chi phí hiện đại hóa cho tiền thuê hàng năm). Tuy nhiên, cả hai bên đều muốn cải thiện các lựa chọn khấu hao thuế cho các nhà đầu tư.

Xác suất thực hiện: không có gì – mọi thứ vẫn như cũ.

SPD và Alliance 90 / The Greens: Cả hai bên đều muốn tăng khoản tài trợ lên 2 tỷ euro và giảm số tiền tăng tiền thuê hiện đại hóa từ 11% xuống 9%.
Xác suất thực hiện: chắc chắn.

CDU / CSU và SPD: Có sự bất đồng về các câu hỏi liên quan đến phạm vi của các chương trình hỗ trợ, các lựa chọn khấu hao thuế và phạm vi tăng tiền thuê trong tương lai sau khi hiện đại hóa mạnh mẽ.
Xác suất thực hiện: thấp.
5. Thúc đẩy xây dựng nhà ở, đặc biệt là nhà cho thuê xã hội, tạo ra các căn hộ phù hợp với lứa tuổi và dễ tiếp cận

CDU / CSU và FDP: Để thúc đẩy xây dựng căn hộ cho thuê mới, khấu hao suy thoái sẽ được giới thiệu lại. Chính phủ liên bang nên tiếp tục cung cấp 518 triệu euro cho nhà ở xã hội. Không có gì thay đổi trong khu vực căn hộ của những người phù hợp với người già hoặc có rào cản thấp.
Xác suất thực hiện: thấp – chỉ giới thiệu khấu hao suy thoái trong xây dựng khu dân cư là mới.

SPD và Alliance 90 / The Greens: Cả hai bên đều nhấn mạnh đến nhu cầu về nhà ở xã hội và xác nhận cổ phần liên bang là 518 triệu euro mỗi năm. Theo SPD, chương trình tài trợ Tái thiết lập cho Người cao tuổi (100 triệu euro) sẽ được tài trợ từ các quỹ ngân sách. Greens có xu hướng vẫn còn mơ hồ ở đây.
Xác suất thực hiện: thấp – ít mới.

CDU / CSU và SPD: Sự khác biệt trong đề xuất của các bên là nhỏ. Câu hỏi duy nhất cần được thảo luận là liệu khấu hao suy thoái cho xây dựng căn hộ cho thuê có nên được giới thiệu lại hay không.
Xác suất thực hiện: thấp – nhưng ít cụ thể.

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN BẢNG GIÁ VÀ CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT THÁNG 02//2020 :
091 82 82 141– 0978 109 429

- Bảng giá cập nhật 24/7 mới nhất
- Chương trình ưu đãi mới nhất
- Danh sách những căn hộ đẹp nhấ
t
Gửi
Mọi thông tin của khách hàng được giữ bảo mật *
close-link
Đăng ký tư vấn