Chi tiết hợp đồng căn hộ dự án chung cư mỹ đình pearl

Chi tiết hợp đồng mua căn hộ dự án chung cư mỹ đình pearl

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ

Thuộc Khu Căn Hộ tại Dự án TỔ HỢP MỸ ĐÌNH PEARL

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ VIỆT NAM – SSG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ

Số: P2-09… /HĐMBCH/MĐP

 • Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 25/11/2014;
 • Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 25/11/2014;
 • Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
 • Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;
 • Căn cứ Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ người tiêu dùng;
 • Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
 • Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;
  • Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà Ở;
  • Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;
  • Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

 

XÉT VÌ

Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu Khí Việt Nam – SSG là chủ đầu tư thực hiện dự án khu căn hộ MỸ ĐÌNH PEARL tại số 01 Châu Văn Liêm, P.Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội đã được Ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận được thể hiện bằng các văn bản pháp lý:

 

 • Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 2854/QĐ-UBND cấp bởi UBND TP. Hà Nội ngày 02/6/2016;
 • Căn cứ Quyết định số 5436/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND TP. Hà Nội về việc Thu hồi 38.099m2 đất tại khu X3, khu CV4.3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quản lý; giao cho Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam – SSG để thực hiện Dự án xây dựng Tổ hợp Mỹ Đình Pearl;
 • Căn cứ Biên bản bàn giao mốc giới trên thực địa ngày 15/11/2016 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty CP Bất động sản Dầu khí Việt Nam – SSG;
 • Căn cứ Giấy phép xây dựng số: 97/GPXD-SXD của Sở Xây dựng TP.Hà Nội cấp cho Công ty Cổ Phần Bất động sản Dầu Khí Việt Nam – SSG ngày 23/11/2016;
 • Căn cứ công văn số 12149/SXD-QLN của Sở Xây Dựng Tp.Hà Nội cấp cho Công ty Cổ Phần Bất động sản Dầu Khí Việt Nam – SSG ngày 30/12/2016 về việc nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại 02 khối căn hộ thuộc dự án Tổ hợp Mỹ Đình Pearl, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;
 • Căn cứ Thỏa thuận cấp bảo lãnh theo hạn mức (trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai) số 17/HAT-10510600-BL/027 ngày 11/1/2017 giữa Công ty CP Bất động sản Dầu khí Việt Nam – SSG và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – chi nhánh Hà Thành;
 • Căn cứ biên bản nghiệm thu hoàn thành phần móng của công trình số: 01/TCH/NTHTGĐ ngày 21 tháng12 năm 2016;

Trên cơ sở khả năng và nhu cầu của Các Bên,

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Số P2-09.. /HĐMBCH/MĐP này được lập và ký vào ngày ….. tháng 06 năm 2020 bởi Các Bên sau đây:

BÊN BÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ VIỆT NAM – SSG

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104394599 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/01/2010
 • Địa chỉ : Số 01 đường Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • – Số điện thoại          : 84-4-39381643                    Fax: 84-4-39381641
 • Đại diện bởi ông : Phan Lê Anh                        Chức danh: Tổng giám đốc
 • – Số tài khoản              0851000155555
 • Tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Hà Thành – Mã số thuế               0104394599

(Sau đây gọi tắt là “Bên Bán” hoặc “Chủ Đầu Tư”)

BÊN MUA                 : …………………….

Sinh ngày :
Căn cước công dân Nơi cấp :

:

 

 

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú :  Hà Nội
Địa chỉ liên hệ : Hà Nội
Điện thoại :
Email (nếu có) :

 

(Sau đây gọi tắt là “Bên Mua”)

Sau đây Bên mua, Bên bán được gọi riêng là “Bên” và được gọi chung là “Hai bên”

hoặc “Các bên” tùy theo ngữ cảnh.

 

Các Bên đồng ý ký kết Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư này (sau đây gọi tắt là “Hợp  Đồng”) theo các điều khoản và điều kiện dưới đây.

 ĐIỀU 1           ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

 • Trong Hợp Đồng này, trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác đi, các từ và cụm từ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:
  • Hợp Đồng” là Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ Mỹ Đình Pearl và tất cả Phụ Lục của nó cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản do Các Bên lập và ký vào từng thời điểm;
  • Phụ Lục” nghĩa là các phụ lục của Hợp Đồng này;

 

 • Dự Án” có nghĩa là dự án Khu căn hộ nhà chung cư Mỹ Đình Pearl thuộc Tổ hợp Mỹ Đình Pearl, được triển khai tại địa chỉ Khu X3, khu CV4.3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội theo Quyết định giao đất số 5436/QĐ-UBND ngày 29 tháng 09 năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội;
 • Nhà chung cư” hoặc “Mỹ Đình Pearl” hoặc “Tòa Nhà” là tổ hợp công trình tòa nhà chung cư do Công ty Cổ phần Bất động sản dầu khí Việt Nam –SSG làm chủ đầu tư, bao gồm các căn hộ chung cư để bán, diện tích kinh doanh, thương mại……..và các công trình tiện ích chung của tòa nhà, kể cả phần khuôn

 

viên (nếu có), được xây dựng theo mục tiêu, quy mô của Dự Án và thực hiện tại Khu X3, khu CV4.3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội;

 • Căn Hộ” là một căn hộ chung cư trong Tòa Nhà được xây dựng theo cấu trúc kiểu khép kín theo thiết kế đã được phê duyệt, là đối tượng mua bán trong Hợp Đồng này và được mô tả về các chi tiết kỹ thuật và đặc điểm tại Phụ Lục 1;
 • Giá Bán Căn Hộ” là giá bán của Căn Hộ theo Hợp Đồng này, được quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng này;
 • Bảo Hành Nhà Ở” là việc khắc phục, sửa chữa, thay thế các hạng mục được liệt kê cụ thể tại Điều 9 của Hợp Đồng này khi bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi vận hành sử dụng không bình thường mà không phải do lỗi của người sử dụng Căn Hộ gây ra trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật nhà ở và theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này;
 • Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ” là diện tích sử dụng riêng của Căn Hộ được tính theo kích thước thông thủy và được ghi vào Giấy chứng nhận cấp cho người mua, bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong Căn Hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với Căn Hộ; không tính tường bao ngôi nhà, tường phân chia các Căn Hộ và diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung được thể hiện rõ trong bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn Hộ đã được phê duyệt;
 • Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ” là diện tích được tính từ tim tường ngăn, tường bao Căn Hộ, bao gồm cả diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ;
 • Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Mua” hay “Phần sở hữu riêng” là phần Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ được quy định tại Khoản h Điều 1.1 của Hợp Đồng này và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Căn Hộ này;
 • Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán” là phần diện tích trong Tòa Nhà nhưng Bên Bán chưa bán, không bán mà giữ lại để sử dụng hoặc kinh doanh và Bên Bán cũng không phân bổ giá trị phần diện tích thuộc phần sở hữu riêng này vào giá bán Căn Hộ;
 • Phần Sở Hữu Chung Trong Tòa Nhà” hay còn gọi là “Phần sở hữu chung Nhà chung cư” hoặc “Phần sở hữu chung” là phần diện tích và các thiết bị thuộc sở hữu, sử dụng chung trong Tòa Nhà theo quy định của pháp luật nhà ở và được Các Bên thỏa thuận, quy định cụ thể tại Phụ Lục 4 của Hợp Đồng này;
 • Các Chi Tiết Kỹ Thuật và Đặc Điểm” là các chi tiết kỹ thuật và đặc điểm của Căn Hộ, quy định tại Phụ Lục 1;
 • Các Công Trình Tiện Ích Chung” là các công trình tiện ích chung của Tòa Nhà, được liệt kê tại Phụ Lục 4;

 

 • Ban Quản Trị Tòa Nhà” là ban quản trị của Tòa Nhà, là một ban do hội nghị nhà chung cư của Tòa Nhà bầu ra, bao gồm các chủ sở hữu và/hoặc đại diện của các chủ sở hữu các Căn Hộ và các phần diện tích khác trong Tòa Nhà, đại diện đơn vị quản lý Tòa Nhà và đại diện của Chủ Đầu Tư, nhằm quản lý, vận hành Tòa Nhà và thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật và theo sự thống nhất của cộng đồng dân cư trong Tòa Nhà;
 • Dịch Vụ Quản Lý” hoặc “Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư” là các dịch vụ quản lý cho Tòa Nhà và Căn Hộ, được quy định tại Phụ Lục 5;
 • Phí Quản Lý” hoặc “Phí Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư” là chi phí hàng tháng mà chủ sở hữu Căn Hộ phải thanh toán để trả cho Dịch Vụ Quản Lý, quy định tại Phụ Lục 5;
 • Dịch Vụ Bảo Trì” hoặc “Bảo Trì Nhà Chung Cư” là dịch vụ bảo trì cho Tòa Nhà và Căn Hộ, được quy định tại Phụ Lục 5; bao gồm việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất nhà ở, các hạng mục công trình xây dựng và máy móc, thiết bị xây dựng, công nghệ gắn với Tòa Nhà nhằm duy trì chất lượng Tòa Nhà;
 • “Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư” hay còn gọi tắt là “Phí Bảo Trì” là khoản tiền bằng 02% (hai phần trăm) giá bán Căn Hộ trước thuế mà Bên Mua có nghĩa vụ phải đóng góp để phục vụ cho công tác bảo trì Phần sở hữu chung trong Tòa Nhà;
 • Nội Quy Tòa Nhà” hoặc “ Nội Quy Quản Lý Sử Dụng Nhà Chung Cư” là một bản nội quy quản lý, sửa dụng Tòa Nhà, quy định tại Phụ Lục 5 của Hợp Đồng này và tất cả các sửa đổi, bổ sung được Hội nghị nhà chung cư thông qua trong quá trình quản lý, sử dụng nhà ở;
 • Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư” là đơn vị thực hiện việc quản lý, vận hành Tòa Nhà sau khi Tòa Nhà được xây dựng xong và đưa vào sử dụng;
 • Sự Kiện Bất Khả Kháng” quy định tại Điều 15 của Hợp Đồng này là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà mỗi Bên hoặc Các Bên không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, nó bao gồm các sự kiện như: thiên tai, chiến tranh, thay đổi chế độ, thay đổi chính sách pháp luật hoặc phải thực hiện một quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không phải do lỗi của mỗi Bên, do tai nạn, ốm đau thuộc diện phải đi cấp cứu tại cơ sở y tế hoặc các trường hợp khác do pháp luật quy định;

 

 • Bàn Giao Căn Hộ” là việc Bên Bán và/ hoặc người đại diện hợp pháp của Bên Bán bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua hoặc đại diện hợp pháp của Bên Mua;

 

 • Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ” là văn bản ghi nhận việc Bàn Giao Căn Hộ, theo mẫu quy định tại Phụ Lục 3;
 • Thời Hạn Bàn Giao Căn Hộ” là thời hạn mà Bên Bán phải bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua, được quy định tại Điều 8.2 của Hợp Đồng này;
 • Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Căn Hộ” hoặc gọi tắt là “Giấy Chứng Nhận” nghĩa là một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ được cấp cho chủ sở hữu hợp pháp của Căn Hộ theo quy định của pháp luật;

(aa)      “Tổng Giá Trị Hợp Đồng” là tổng khoản tiền mà Bên Mua phải thanh toán cho Bên Bán, được quy định tại Khoản 1 Điều 3 và tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng này.

 • Quy định khác:
  • Mọi từ và cụm từ được định nghĩa trong Hợp Đồng này cũng sẽ được hiểu, diễn giải và sử dụng tương tự, tương đương trong các Phụ Lục, và ngược lại, các từ, cụm từ được định nghĩa trong các Phụ Lục cũng được hiểu, diễn giải và sử dụng tương tự, tương đương trong Hợp Đồng này;
  • Các từ số ít cũng bao gồm số nhiều và ngược lại; và
 • Dẫn chiếu đến một người hoặc một bên thứ ba sẽ được hiểu là dẫn chiếu đến cá nhân hoặc pháp nhân được thành lập dưới bất kỳ hình thức nào cũng như những người thừa kế hoặc kế nhiệm của họ.

 

ĐỂ NẮM BẮT ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN CHI TIẾT ĐỂ TIỆN NGHIÊN CỨU VỀ HỢP ĐỒNG

ĐIỀN NGAY THÔNG TIN THEO FROM MẪU

ĐỂ NHẬN NGAY FULL HỢP ĐỒNG CĂN HỘ DỰ ÁN CHUNG CƯ MỸ ĐÌNH PEARL

  Đăng ký tải miễn phí trọn bộ tài liệu dự án ( Mặt bằng, thiết kế, bảng giá gốc,...)

  Họ và tên*

  Email

  Điện thoại di động*

  Địa chỉ

  Nhu cầu của khách hàng

   

   

   

  Leave a Reply

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN BẢNG GIÁ VÀ CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT THÁNG 02/ 2022
  091 82 82 141– 0978 109 429
  - Bảng giá cập nhật 24/7 mới nhất
  - Chương trình ưu đãi mới nhất
  - Danh sách những căn hộ đẹp nhất
  ĐĂNG KÝ
  Cam kết bảo mật thông tin khách hàng*
  close-link